Home » Windows product key vinden m.b.v. script

Windows product key vinden m.b.v. script

Windows product key vinden m.b.v. script (moeilijkheidsgraad: 3 geavanceerd)

Als je de pc kan opstarten zonder problemen, kun je snel en simpel onderstaand VBscript schrijven met behulp van notepad. Dit script haalt de waarde uit de registry en vertaald dit naar de code die nodig is voor de herinstallatie van windows.

Kopieer en plak dit in het Notepad venster:

Set WshShell = CreateObject("WScript.Shell")
MsgBox ConvertToKey(WshShell.RegRead("HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\DigitalProductId"))

Function ConvertToKey(Key)
Const KeyOffset = 52
i = 28
Chars = "BCDFGHJKMPQRTVWXY2346789"
Do
Cur = 0
x = 14
Do
Cur = Cur * 256
Cur = Key(x + KeyOffset) + Cur
Key(x + KeyOffset) = (Cur \ 24) And 255
Cur = Cur Mod 24
x = x -1
Loop While x >= 0
i = i -1
KeyOutput = Mid(Chars, Cur + 1, 1) & KeyOutput
If (((29 - i) Mod 6) = 0) And (i <> -1) Then
i = i -1
KeyOutput = "-" & KeyOutput
End If
Loop While i >= 0
ConvertToKey = KeyOutput
End Function

Sla dit bestand op met Save As, verander het type naar Save as type to All Files en benoem het bestand productkey.vbs of iets dergelijks met de .vbs extensie. Sla het op op het bureaublad om het makkelijk te vinden.

Localiseer het bestand en open het. Hierna verschijnt een pop-up scherm met de productcode.

Pro tip: Kopieer de code met CTRL+C en plak dit in een apart bestand voor latere referenties.